ထရမ့္ ရဲ့ ေနာက္ဆံုုးစစ္ပြဲ

၂၀၁၆ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲထဲက စလိုုက္တဲ့ 

  ထရမ့္ နဲ႕ ဒီမိုုကရက္ေတြရဲ့ စစ္ပြဲဟာ ထရမ့္ကိုု ျပစ္တင္စြပ္စြဲျပီး ဖယ္ရွားဖိုု႕အတြက္ ၾကိဳးစားတဲ့အဆင့္ကိုုေရာက္သြားခဲ့ျပီ။

စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ နန္စီပလိုုစီ ( ဒီမိုုကရက္ပါတီ) က သမၼတ ထရမ့္ကိုု ျပစ္တင္စြပ္စြဲႏုုိင္ဖိုု႕အတြက္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ တရား၀င္စတင္လုုပ္ေဆာင္  ေတာ့မယ္လိုု႕ ေၾကညာခဲ့တယ္။ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ပလိုုစီအေနနဲ႕ ျပီးခဲ့တဲ့လေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ဒီမိုုကရက္အမတ္ေတြက ထရမ့္ကိုု စံုုစမ္းစစ္ေဆးဖိုု႕ေတာင္းဆိုုခဲ့တာကိုု ျငင္းဆန္ေနခဲ့ရာကေန အခုေတာ့ သေဘာထား  ေျပာင္းသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုုင္လ အတြင္းမွာ ထရမ့္ နဲ႕ ယူကရိန္း သမၼတ တိုု႕ ဖုုန္းေျပာတဲ့အခါ ထရမ့္က ယူကရိန္းသမၼတကိုု ၂၀၂၀ မွာ ဒီမိုုကရက္သမၼတေလာင္းျဖစ္ႏုုိင္ေခ် ရိွတဲ့ ဒုုတိယသမၼတေဟာင္း ဂိ်ဳးဘုုိင္ဒင္ နဲ႕ပတ္သက္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ စံုုစမ္းေပးဖိုု႕  ေျပာဆိုုုုတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြေပါက္ၾကားလာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၂၀၁၇ ထဲက ဒီမိုုကရက္ေတြအေနနဲ႕ ထရမ့္ဟာ  ေရြးေကာက္ပြဲအႏုုိင္ရဖိုု႕အတြက္ ရုုရွားအစိုုးရနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႕ စံုုစမ္းစစ္ေဆးျပီး ရာထူးက ဖယ္ ရွားႏုုိင္ဖိုု႕ၾကိဳးစားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ဒီမိုုကရက္အမတ္ႏွစ္ဦးက ျပစ္တင္စြပ္စြဲမႈလုုပ္ဖိုု႕ အဆိုုတင္ တယ္။ ရီပတ္ဘလီကင္အမ်ားစုုျဖစ္တဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၈ ႏိုု၀င္ဘာလ လႊတ္ ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာဒီမိုုကရက္ေတြက ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္ခဲ့ ျပီး တဲ့ေနာက္ ထရမ့္ကိုု ဖယ္ရွားဖိုု႕ၾကိဳးစားမႈေတြပိုုမ်ားလာတယ္။

အခုုအခ်ိန္ထိ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္ ေကာ္မတီ ေျခာက္ခုုက ထရမ့္အစိုုးရရဲ့ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြ ကိုု စံုုစမ္းစစ္ေဆးေနတယ္။ ပလိုုစီကေတာ့ အဲဒီေကာ္မတီေတြရဲ့ ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြကိုု ထရမ့္ ကုုိ ျပစ္တင္စြပ္စြဲမႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စံုုစမ္းစစ္ေဆးဖိုု႕တာ၀န္ရိွတဲ့ တရားေရးေကာ္မတီ လက္ကိုု လႊဲ ေပးမယ္လိုု႕ဆိုုတယ္။ ပလိုုစီက ဒီမိုုကရက္အမတ္ေတြကိုု  စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ျမန္ျမန္လုုပ္ရမယ္။ သံပူေနတုုန္း နာနာ ထုုရမယ္လိုု႕ “strike while the iron is hot” ေျပာခဲ့တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဒီစံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြဟာ သမၼတ ထရမ့္ကိုု ရာထူးကေန ဖယ္ရွားတဲ့အထိ ေရာက္ပါ့ မလားဆိုုတာကလည္း စဥ္းစားစရာပဲ။ 

အေမရိကန္အေျခခံဥပေဒမွာ သမၼတကိုု ႏုုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ၾကီးေလးေသာ ရာဇ၀တ္မႈနဲ႕ အျပစ္မ်ားကိုု က်ဴးလြန္မႈတိုု႕နဲ႕ပတ္သက္ျပီး စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏုုိင္ ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားတယ္။ စြပ္စြဲျပစ္တင္ဖိုု႕ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကိုု ေအာက္လႊတ္ေတာ္က လုုပ္ရတယ္။ အျပစ္ရိွမရိွကိုု အထက္လႊတ္ေတာ္က ၾကားနာစစ္ေဆးရတယ္။ အထက္ လႊတ္ ေတာ္က အျပစ္ရိွတယ္လိုု႕ဆံုုးျဖတ္ရင္ သမၼတကိုု ရာထူးကဖယ္ရွားႏုုိင္တယ္။

အေမရိကန္သမုုိင္းမွာ ၁၈၆၈ ခုုႏွစ္မွာ သမၼတ အင္ဒရူးဂၽြန္ဆင္ နဲ႕ ၁၉ ၉ ၈ ခုုႏွစ္မွာ သမၼတ ကလင္ တန္တိုု႕ ႏွစ္ေယာက္ပဲ အထက္လႊတ္ေတာ္က ၾကားနာဆံုုးျဖတ္ရတဲ့ ျပစ္တင္စြပ္စြဲ မႈကိုု ခံခဲ့ ရတယ္။ ႏွစ္ေယာက္လံုုးကိုု အျပစ္မရိွေၾကာင္း ဆံုုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ သမၼတ နစ္ဆင္ကေတာ့ စံုုစမ္း စစ္ေဆးမႈ နဲ႕ပတ္သက္ျပီးေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ မဲမခြဲခင္ ရာထူးကေန ႏုုတ္ထြက္သြားခဲ့တယ္။ 

 အခုုကိစၥမွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႕ ပထမအဆင့္ ထရမ့္ကိုု စြပ္စြဲျပစ္တင္သင့္ ေၾကာင္း စံုုစမ္းစစ္ေဆးအတည္ျပဳရမယ္။ ထရမ့္ နဲ႕ ယူကရိန္းသမၼတ ဖုုန္းေျပာ တဲ့ အေၾကာင္းအရာက ႏုုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြနဲ႕ ျငိစြန္းေၾကာင္း သက္ေသျပဖိုု႕ ခက္တယ္။ “ ၾကီးေလးေသာ ရာဇ၀တ္မႈနဲ႕ အျပစ္” ဆိုုတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒမွာ တိတိက်က် ဖြင့္ဆိုုထားတာမရိွတဲ့အတြက္ ဒီအခ်က္နဲ႕ ျငိစြန္းေၾကာင္းသက္ေသျပဖိုု႕  လုုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီမိုုကရက္ေတြက အမ်ားစုုရထားတဲ့အတြက္ ဒီအဆင့္ကေတာ့ ျဖစ္သြားႏုုိင္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ အျပစ္ရိွမရိွ ဆံုုးျဖတ္ရမယ့္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ရီပတ္ဘလီကင္ေတြက အမ်ားစုု ျဖစ္ တဲ့အတြက္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကိုု အျပစ္ရိွေၾကာင္းဆံုုးျဖတ္ဖိုု႕ကမလြယ္လွဘူး။ အထက္လႊတ္ေတာ္  ရီပတ္ဘလီကင္ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ဒီစံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈဟာ ႏုုိင္ငံေရးကစားကြက္ပဲ။ သူတိုု႕ အေနနဲ႕လက္မခံဘူးလိုု႕ေျပာေနတယ္။ 

ဒီမိုုကရက္အမတ္တုုိင္းကလည္း ထရမ့္ကိုု စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈလုုပ္တာကိုု ၾကိဳက္တာေတာ့မဟုုတ္ ဘူး ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီမုုိကရက္ေတြဟာ ဒီကိစၥနဲ႕ အခ်ိန္ကုုန္ေနတယ္လိုု႕  မဲဆႏၵရွင္ေတြက ျမင္မွာကိုု စိုုးရိမ္ၾကတယ္။ သူတိုု႕က ကလင္တန္ကိုု စြပ္စြဲဖိုု႕ၾကိဳးစားတဲ့ ရီပတ္ဘလီကင္ေတြ  သူတိုု႕ အမ်ားစုု ရထားတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုု လက္လႊတ္ခဲ့ရတဲ့ျဖစ္စဥ္ကိုု ေထာက္ျပျပီး သတိေပးေနၾကတယ္။  

ထရမ့္နဲ႕ ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီကေတာ့ ဒီကိစၥကိုု အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒီမိုုကရက္ေတြဟာ ၂၀၁၆ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲရံႈးခဲ့တာကိုု လက္စားေခ်ဖိုု႕ပဲ လုုပ္ေနတယ္၊ ႏုုိင္ငံအတြက္အေရးၾကီးတဲ ့ နယ္စပ္တံတုုိင္းျပႆနာ၊ ကုုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၊ ကာကြယ္ေရးအင္အားတိုုးခ်ဲ႕ဖိုု႕၊ အခြန္ေလ ွ်ာ့ ဖိုု႕ ဆိုုတဲ့ကိစၥေတြကိုု စိတ္မ၀င္စားဘူးဆိုုျပီး တုုိက္ခုုိက္မႈေတြစလုုပ္ေနျပီ၊။ ရီပတ္ဘလီကင္ေတြ က ေတာ့ ဒီကိစၥဟာ ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီေထာက္ခံသူေတြ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အလံုုး အရင္း နဲ႕ထြက္ျပီးမဲေပးေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္မယ္လိုု႕ ေမ ွ်ာ္လင့္ေနတယ္။ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ပလိုုစီနဲ႕ အဖြဲ႕ကေတာ့ အခုု စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကေန ေနာက္ထပ္ အစေတြဆြဲထုုတ္ႏုုိင္လိမ့္မယ္လိုု႕ ေမ ွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္။ အခုုေတာင္ ထရမ့္က တရုုတ္သမၼတ ရီွ နဲ႕ဖုုန္းေျပာတဲ့အခါမွာလည္း ဒီပံုုစံမ်ိဳးပဲေျပာခဲ့တယ္ဆိုုတဲ့ သတင္းေတြထြက္ေနတယ္။ သူတိုု႕က ထရမ့္ကိုု စြဲခ်က္မတင္ႏုုိင္ရင္ေတာင္ သူ႕လုုပ္ရပ္ေတြကိုု ဖြင့္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ရီပတ္ ဘလီကင္ပါတီနဲ႕ ထရမ့္အေပၚယံုုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာမယ္၊ ၂၀၂၀ မွာ ဒီမိုုကရက္ေတြအေနနဲ႕ အိမ္ ျဖဴေတာ္ကိုုေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုုးကုုိပါ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္မယ္လိုု႕ေမ ွ်ာ္လင့္ေနတယ္။ 

ျပန္ခ်ဳပ္လိုုက္ေတာ့ အခုု စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈဆိုုတာ ၂၀၂၀ အတြက္ ႏွစ္ဘက္လံုုးက ေျခေသြးတဲ့ ၊လက္ရည္စမ္းတဲ့ပြဲပါပဲ။ ႏုုိင္ငံေရးသမားဆိုုတာက လူထုုအက်ိဳး၊ ႏုုိင္ငံ့အက်ိဳး ဘာဘာ ညာညာ ေျပာေနေပမယ့္ ေနာက္ဆံုုးေတာ့လည္း   ေရြးေကာက္ပြဲ ႏုုိင္ေရး က အဓိက ျဖစ္သြားတာ ပါပဲ။

#yehtutarticle

#US 

#Trump

2 thoughts on “ထရမ့္ ရဲ့ ေနာက္ဆံုုးစစ္ပြဲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: