မူပိုင်ခွင့်

ISEAS Yusof Ishak Institute က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စာအုပ် မြန်မာဘာသာပြန် မူပိုင်ခွင့်ကို တရားဝင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဘာသာပြန်စာအုပ် အမြန် ဆုံး ထုတ်ဝေနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပါ့မယ်။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: