ဘာလာလာ

အင်းချောင်းထဲက “ ဘာလာလာမြံှုး”
ငါး၊ ငါးရှဉ့်၊ ပုဇွန် ဘာလာလာ
ဝင်မိရင် မလွတ်စေရဘူးတဲ့။

ဘာလာလာ
မိအောင်ဖမ်းနိုင်တဲ့
ခရိုနီမြှုံး၊ တိုင်ကွန်မြံှုးတွေကို
သတိရမိပေါ့။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: