ငှက်ကြည့်သူ (၂)

အင်းထဲမှ ဗျိုင်းမျိုးစုံတွေ့ရတယ်။ ဒီဗျိုင်းကိုတော့ Intermediate Egret လို့ ခေါ်တယ်။ အင်းထဲက ချုံစပ်တွေမှာ တွေ့ခဲ့တာပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: