အစိမ်း နဲ့ အနီ

ခနောင်တိုချောင်း

ဒီဘက်ကမ်းမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အလံ

ဟိုဘက်ကမ်းမှာ ဒီချုပ် အလံ

အလံချင်း ရေမြေခြားပေမယ့်

လူတွေကမဝေး၊ လှေလေးတွေနဲ့ ကူးနေကြ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: