မှတ်မှတ်သားသား ထိုစကား (၄)

“နောင်တက်လာမည့် သမ္မတ အသစ်သည် ရုပ်သေးသမ္မတ မဟုတ်

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တာဝန်များကို ခွဲဝေယူမည့် သမ္မတ ဟု ဆို ”

မုံရွာအောင်ရှင် ( ၂၀၁၈)

အပြော နဲ့ အလုပ် ညီ၊ မညီ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများပဲ သုံးသပ်ကြပါတော့

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: