ပန်းဆိုးတန်း
ဗိုင်းရပ်စ်အရေးထက် ဝမ်းရေးခက်လို့
မြစ်ကူးချောင်းခြား ခရီးသွားရကြ။
လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ
ရွှေလင်ပန်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း
ဒဂုံတောင် ၊ ဒဂုံမြောက်
ဗိုင်းရပ်စ်ထက်
ဝမ်းရေးခက်သူတွေနဲ့
ရပ်လို့မဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: