အရုဏ်တက်ချိန် ၊ လမင်းသာချိန်

လကြတ်တယ်ဆိုတာ၊ လ ငပုတ်ဖမ်းတယ်ဆိုတာ ခဏတာပါ။

“ဘယ်အမှောင် ဘယ်လိုမှောင်လဲ၊ တစ်နေ့တော့လင်းရမယ်

စိတ်မလေ ျှာ့နဲ့လေ” ( အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ရမယ် ၊ ကိုနေဝင်း)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: