ဘာလာလာ

အင်းချောင်းထဲက “ ဘာလာလာမြံှုး”ငါး၊ ငါးရှဉ့်၊ ပုဇွန် ဘာလာလာဝင်မိရင် မလွတ်စေရဘူးတဲ့။ ဘာလာလာမိအောင်ဖမ်းနိုင်တဲ့ခရိုနီမြှုံး၊ တိုင်ကွန်မြံှုးတွေကိုသတိရမိပေါ့။