လ ျှပ်တစ်ပြက် ပုံရိပ်များ

ပင်းတယ-ဆီးကျအင်း-ယစကျီ – ပင်းတယ ခရီးစဉ်မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဓနုနဲ့ ပလောင်တိုင်းရင်း သားများကို လ ျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ အထားအသို၊ အလင်းအမှောင် ဘာကိုမှ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှုမလုပ်ပါဘူး။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: