တောင်သမန်

နေ့သစ်မှာ ခွန်အားသစ်ပေးတဲ့ တောင်သမန်

“ မန္တလေးဟာ ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲမှာပါတဲ့ ဖီးနစ်ငှက်နဲ့ တူတယ်။”
( မြသန်းတင့်၊ ဖီးနစ်ငှက် မန္တလေး)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: